Vikarpleje 2019 ApS (tidligere HD Bilpleje ApS)

Firmanavn:     Vikarpleje 2019 ApS (tidligere HD Bilpleje ApS)
CVR-nr.:     39394359
Adresse:     Farimagsvej 45
Postnr & by:     4700 Næstved
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Allan Vistisen
Kalbyrisvej 81 A
4700 Næstved
25710589
av@valaw.dk
www.valaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Næstved taget Vikarpleje 2019 ApS (tidligere HD Bilpleje ApS) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.11.2019. Selskabet har drevet virksomheden HD Bilpleje ApS fra adressen Ærøvej 7C, 4700 Næstved. Kurator er advokat Allan Vistisen, Palægade 3, 3. th., 1261 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 06.12.2019.