Hans Henrik Storm

Firmanavn:     Hans Henrik Storm
CVR-nr.:     28174594
Adresse:     Gl. Allervej 19
Postnr & by:     6070 Christiansfeld
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Mads Danielsen
Damhaven 5 C
7100 Vejle
75724100
md@codexlaw.dk
www.codexlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Kolding taget Hans Henrik Storm under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.11.2019. Hans Henrik Storm har drevet virksomheden Murermester Hans Henrik Storm, Gl. Allervej 19, 6070 Christiansfeld, CVR-nr. 28174594. Kurator er advokat Mads Danielsen, Damhaven 5B, 1., 7100 Vejle. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 06.12.2019.