Jørgen Bækhøj

Firmanavn:     Jørgen Bækhøj
CVR-nr.:     31697905
Adresse:     Elverdalsvej 97 1 tv.
Postnr & by:     8270 Højbjerg
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Aarhus taget Jørgen Bækhøj under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.11.2019. Jørgen Bækhøj har drevet virksomheden Pynt og Papir, Elverdalsvej 97, 1. tv, 8270 Højbjerg, CVR-nr. 31697905. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 06.12.2019.