Floarea Lanonici

Firmanavn:     Floarea Lanonici
CVR-nr.:     33833415
Adresse:     Holmegårdsvej 23
Postnr & by:     8270 Højbjerg
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Rune Bredtoft
Dalgas Avenue 42
Postboks 5081
8000 Aarhus C
86121999
rb@rodstenen.dk
www.rodstenen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Aarhus taget Floarea Lanonici under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.11.2019. Floarea Lanonici har drevet virksomheden IAN Trading, Holmegårdsvej 23, 8270 Højbjerg, CVR.nr. 33833415. Kurator er advokat Rune Bredtoft, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 06.12.2019.