Klaus Poder

Firmanavn:     Klaus Poder
CVR-nr.:     28396244
Adresse:     Ulfeldtsvej 6
Postnr & by:     8700 Horsens
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Tom Uglsø Jensen
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg
33124522
tje@njordlaw.com
www.njordlaw.com

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Horsens taget Klaus Poder under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.11.2019. Klaus Poder har drevet virksomheden Stensballe Rengøringsservice, Ulfeldtsvej 6, 8700 Horsens, CVR-nr. 28396244. Kurator er advokat Tom Uglsø Jensen, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 06.12.2019.