Havnegade Y A/S

Firmanavn:     Havnegade Y A/S
CVR-nr.:     16151998
Adresse:     Havnegade 65
Postnr & by:     5000 Odense C
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Flemming Hartvig Pedersen
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
fhp@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Odense taget Havnegade Y A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.12.2019. Kurator er advokat Flemming Hartvig Pedersen, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 06.12.2019.