Kasper Cravach Andersen

Firmanavn:     Kasper Cravach Andersen
CVR-nr.:     28198019
Adresse:     Løsningvej 15
Postnr & by:     8722 Hedensted
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Claus Winther Jensen
Emil Møllers Gade 41 1
8700 Horsens
70101330
cwj@advokatgruppen.dk
www.advokatgruppen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Horsens taget Kasper Cravach Andersen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.11.2019. Kasper Cravach Andersen har drevet virksomheden Bl-Installation v/Kasper Andersen, Mosetoften 6, 8722 Hedensted, CVR-nr. 28198019. Kurator er advokat Claus Winther Jensen, Emil Møllers Gade 41, 1., 8700 Horsens. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 06.12.2019.