Hallegård Drift ApS

Firmanavn:     Hallegård Drift ApS
CVR-nr.:     39385511
Adresse:     Aspevej 3
Postnr & by:     3751 Østermarie
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Bornholm Retskreds

Kurator

Peter Vang
Krystalgade 1
Postboks 25
3700 Rønne
56951085
petv@advodan.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten på Bornholm taget Hallegård Drift ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.11.2019. Selskabet har hjemsted i Bornholms Regionskommune og har drevet virksomhed fra adressen Aspevej 3, 3751 Østermarie. Kurator er advokat Peter Vang, Krystalgade 1, 3700 Rønne. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten på Bornholm, den 06.12.2019.