S. A. Holding - Ålborg ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     S. A. Holding - Ålborg ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     31617782
Adresse:     Bispensgade 29 1
Postnr & by:     9000 Aalborg
Dekretdato     6.12.2019
Statstidendedato     10.12.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Aalborg Retskreds

Kurator

Hanne Bruun Jacobsen
Mølleå 1 1.
9000 Aalborg
96313300
aalborg@advodan.dk
www.advodan.dk/aalborg

Statstidende

Ved dekret af 20191206 har Skifteretten i Aalborg taget S. A. Holding - Ålborg ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.11.2019. Kurator er advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.12.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 06.12.2019.