Qimova A/S

Firmanavn:     Qimova A/S
CVR-nr.:     33386443
Adresse:     Lille Havdrupvej 5
Postnr & by:     4622 Havdrup
Dekretdato     12.2.2020
Statstidendedato     14.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Jørgen Makholm
Kongensgade 58
6700 Esbjerg
79125455
jm@tblaw.dk
www.tblaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200212 har Skifteretten i Roskilde taget Qimova A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.01.2020. Selskabet har hjemsted i Solrød Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Lille Havdrupvej 5, 4622 Havdrup. Kurator er advokat Jørgen Makholm, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 12.02.2020.