EuroVikar IVS

Firmanavn:     EuroVikar IVS
CVR-nr.:     40283315
Adresse:     Nytorv 11 2
Postnr & by:     9000 Aalborg
Dekretdato     12.2.2020
Statstidendedato     14.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Aalborg Retskreds

Kurator

Ulrik Andreas Henriksen
Østre Alle 102 D11
9000 Aalborg
61402630
ulrik@uahlaw.dk
www.uahlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200212 har Skifteretten i Aalborg taget EuroVikar IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.02.2020. Selskabet er den 15.01.2020 begæret tvangsopløst. Kurator er advokat Ulrik Andreas Henriksen, Østre Alle 102, 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 12.02.2020.