TM Holding 1 ApS

Firmanavn:     TM Holding 1 ApS
CVR-nr.:     39705931
Adresse:     Rye Byvej 15
Postnr & by:     4281 Gørlev
Dekretdato     12.2.2020
Statstidendedato     14.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holbæk Retskreds

Kurator

Per Hald
Højbro Plads 10
1200 København K
40288895
ph@hald-office.dk
www.hald-office.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200212 har Skifteretten i Holbæk taget TM Holding 1 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.01.2020. Selskabet har været under likvidation i perioden 12.12.2019 til 12.02.2020 efter anmodning af 30.10.2019 om tvangsopløsning indgivet af Erhvervsstyrelsen og modtaget i skifteretten den 07.11.2019. Sagen har været behandlet under skifterettens sagsnr. SKS 51-520/2019. Kurator er advokat Per Hald, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 12.02.2020.