Larsen 2017 Holding ApS

Firmanavn:     Larsen 2017 Holding ApS
CVR-nr.:     39139987
Adresse:     Borupvej 6
Postnr & by:     4300 Holbæk
Dekretdato     12.2.2020
Statstidendedato     14.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holbæk Retskreds

Kurator

Finn Jørgensen
Gl Ringstedvej 61
4300 Holbæk
70301006
finj@advodan.dk
www.advodan.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200212 har Skifteretten i Holbæk taget Larsen 2017 Holding ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.02.2020. Selskabet har været under likvidation i perioden 07.11.2020 til 12.02.2020 efter anmodning af 23.08.2019 om tvangsopløsning indgivet af Erhvervsstyrelsen og modtaget i skifteretten den 30.08.2019. Sagen har været behandlet under skifterettens sagsnr. SKS 51-403/2019. Kurator er advokat Finn Jørgensen, Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 12.02.2020.