Henrik Andersen

Firmanavn:     Henrik Andersen
CVR-nr.:    
Adresse:     Vordingborgvej 35P
Postnr & by:     4600 Køge
Dekretdato     12.2.2020
Statstidendedato     14.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Albert Juul Digens
Ny Østergade 3
1101 København K
70255770
ajd@aumento.dk
www.aumento.dk/ajd

Statstidende

Ved dekret af 20200212 har Skifteretten i Roskilde taget Henrik Andersen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.11.2019. Kurator er advokat Albert Juul Digens, Ny Østergade 3, 1101 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 12.02.2020.