Selskabet af 30-01-2020 ApS

Firmanavn:     Selskabet af 30-01-2020 ApS
CVR-nr.:     38421735
Adresse:     Ny Sebberupvej 31
Postnr & by:     8723 Løsning
Dekretdato     12.2.2020
Statstidendedato     14.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Janus Bang Topp
Vitus Berings Plads 5
8700 Horsens
75724100
jht@codexlaw.dk
www.codexlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200212 har Skifteretten i Horsens taget Selskabet af 30-01-2020 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.02.2020. Kurator er advokat Janus Bang Topp, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 12.02.2020.