Marcus Patrick Sand Jørgensen

Firmanavn:     Marcus Patrick Sand Jørgensen
CVR-nr.:    
Adresse:     Kornbakken 31
Postnr & by:     3230 Græsted
Dekretdato     13.2.2020
Statstidendedato     15.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Helsingør Retskreds

Kurator

Michael Serring
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72270000
ms@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20200213 har Skifteretten i Helsingør taget Marcus Patrick Sand Jørgensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.12.2019. Kurator er advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 13.02.2020.