Trembel IVS

Firmanavn:     Trembel IVS
CVR-nr.:     37678635
Adresse:     Langelandsvej 10 2 tv.
Postnr & by:     4600 Køge
Dekretdato     13.2.2020
Statstidendedato     15.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Morten Bjerregaard Nielsen
Christians Brygge 23 4. 414
1219 København K
70203331
mb@badv.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200213 har Skifteretten i Roskilde taget Trembel IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.01.2020. Kurator er advokat Morten Bjerregaard Nielsen, Christians Brygge 23, 4. 414, 1219 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 13.02.2020.