Baldev Singh Sandhu

Firmanavn:     Baldev Singh Sandhu
CVR-nr.:     28425465
Adresse:     Metavang 9
Postnr & by:     2670 Greve
Dekretdato     13.2.2020
Statstidendedato     15.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Anders Gintberg Levin
Skomagergade 8 , 1 th
4000 Roskilde
27622449
anders@levinlaw.dk
www.levinlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200213 har Skifteretten i Roskilde taget Baldev Singh Sandhu under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.09.2019. Baldev Singh Sandhu har drevet virksomheden Just4u, Metavang 9, 2670 Greve, CVR-nr. 28425465. Kurator er advokat Anders Gintberg Levin, Skomagergade 8, 1. th., 4000 Roskilde. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 13.02.2020.