Karina Falke Theil

Firmanavn:     Karina Falke Theil
CVR-nr.:    
Adresse:     Gammelengvej 23
Postnr & by:     6630 Rødding
Dekretdato     13.2.2020
Statstidendedato     15.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Søren Christensen Volder
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
scv@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20200213 har Skifteretten i Esbjerg taget Karina Falke Theil under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.02.2020. Kurator er advokat Søren Christensen Volder, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 13.02.2020.