Skjoldenæsholm Golfklub

Firmanavn:     Skjoldenæsholm Golfklub
CVR-nr.:     16428175
Adresse:     Skjoldenæsvej 101
Postnr & by:     4174 Jystrup Midtsj
Dekretdato     13.2.2020
Statstidendedato     15.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20200213 har Skifteretten i Roskilde taget Skjoldenæsholm Golfklub under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.01.2020. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Skjoldenæsvej 101, 4174 Jystrup Midtsj. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 13.02.2020.