Tunnelen ApS

Firmanavn:     Tunnelen ApS
CVR-nr.:     38943405
Adresse:     Allegade 6 1 tv.
Postnr & by:     7323 Give
Dekretdato     13.2.2020
Statstidendedato     15.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Anders Jessen
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
aj@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200213 har Skifteretten i Kolding taget Tunnelen ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.01.2020. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Allegade 6, 1. tv, 7323 Give. Kurator er advokat Anders Jessen, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 13.02.2020.