Kultorvet15 IVS

Firmanavn:     Kultorvet15 IVS
CVR-nr.:     39224437
Adresse:     Blegdamsvej 16E 4 -66
Postnr & by:     2200 København N
Dekretdato     18.2.2020
Statstidendedato     20.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Teis Gullitz-Wormslev
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
two@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20200218 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Kultorvet15 IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.11.2019. Som kurator er udpeget advokat Teis Gullitz-Wormslev, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 18.02.2020.