Recep Inekci

Firmanavn:     Recep Inekci
CVR-nr.:     25868765
Adresse:     Værebrovej 16 4 -1
Postnr & by:     2880 Bagsværd
Dekretdato     18.2.2020
Statstidendedato     21.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Sjørslev
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33340000
henrik.sjoerslev@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20200218 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Recep Inekci under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.01.2020. Recep Inekci har drevet virksomheden Recep Frisør, Farum, Farum Hovedgade 85, 3520 Farum, CVR-nr. 25868765. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 19.02.2020.