Claus Klarup Christiansen

Firmanavn:     Claus Klarup Christiansen
CVR-nr.:     34125600
Adresse:     Segelckesvej 6 1
Postnr & by:     2000 Frederiksberg
Dekretdato     18.2.2020
Statstidendedato     21.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Birgitte Frølund
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
bfr@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200218 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Claus Klarup Christiansen under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.01.2020. Claus Klarup Christiansen har drevet virksomheden Klarup Consulting v/Claus Klarup Christiansen, Classensgade 45, st., 2100 København Ø, CVR-nr. 34125600. Som kurator er udpeget advokat Birgitte Frølund, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 19.02.2020.