Munk Service IVS under likvidation

Firmanavn:     Munk Service IVS under likvidation
CVR-nr.:     39877961
Adresse:     Sportsvej 1C
Postnr & by:     3450 Allerød
Dekretdato     19.2.2020
Statstidendedato     21.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

Nete Weber
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
33300200
nwe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200219 har Skifteretten i Hillerød taget Munk Service IVS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.02.2020. Kurator er advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 19.02.2020.