Gulbil.dk Køreskole Aarhus IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Gulbil.dk Køreskole Aarhus IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     38982443
Adresse:     Holsteinsgade 9B
Postnr & by:     8300 Odder
Dekretdato     19.2.2020
Statstidendedato     21.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Christian Jul Madsen
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
70121211
cjm@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20200219 har Skifteretten i Aarhus taget Gulbil.dk Køreskole Aarhus IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.02.2020. Kurator er advokat Christian Jul Madsen, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgået under forudgående likvidation til likvidator, advokat Christian Jul Madsen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen. Der afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Aarhus, Skifteretten, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, torsdag den 02.04.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Aarhus, den 19.02.2020.