BP-6823 ApS

Firmanavn:     BP-6823 ApS
CVR-nr.:     31261244
Adresse:     Adelvej 27
Postnr & by:     6823 Ansager
Dekretdato     19.2.2020
Statstidendedato     21.2.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Søren Chr. Dueholm
Vestergade 1
6800 Varde
75220011
sd@advovest.dk
www.advovest.dk

Statstidende

Ved dekret af 20200219 har Skifteretten i Esbjerg taget BP-6823 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.02.2020. Selskabet har været under tvangsopløsning modtaget den 28.10.2019. Kurator er advokat Søren Chr. Dueholm, Vestergade 1, 6800 Varde. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.02.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 19.02.2020.