Nørhalne Murerforretning ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Nørhalne Murerforretning ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     36077808
Adresse:     Nicolajs Have 1
Postnr & by:     9430 Vadum
Dekretdato     14.10.2020
Statstidendedato     16.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Per Mogensen
Viaduktvej 3
9440 Åbybro
96962222
pm@advokathusnord.dk
www.advokathusnord.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201014 har Skifteretten i Hjørring taget Nørhalne Murerforretning ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling under SKS SKIF-375/2020 efter begæring om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen af 08.09.2020, SKS SKIF-342/2020. Kurator er advokat Per Mogensen, Viaduktvej 3, 9440 Aabybro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 14.10.2020.