Difage IVS

Firmanavn:     Difage IVS
CVR-nr.:     40244859
Adresse:     Vestergade 4 2
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     14.10.2020
Statstidendedato     16.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Erik Hollensen
Skt. Clemens Stræde 7
8000 Aarhus C
87321250
eh@clemenslaw.dk
www.clemenslaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201014 har Skifteretten i Aarhus taget Difage IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.10.2020. Selskabet har hjemsted i Aarhus Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Vestergade 4, 2., 8000 Aarhus C. Kurator er advokat Erik Hollensen, Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 14.10.2020.