Mikkel Zeissler Raben

Firmanavn:     Mikkel Zeissler Raben
CVR-nr.:     37429724
Adresse:     Møllevej 17
Postnr & by:     6580 Vamdrup
Dekretdato     14.10.2020
Statstidendedato     16.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Jan Bruun Jørgensen
Buen 11 6
6000 Kolding
76222222
jbj@andersen-partners.dk
www.andersen-partners.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201014 har Skifteretten i Kolding taget Mikkel Zeissler Raben under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.10.2020. Mikkel Zeissler Raben har drevet virksomheden Mzr Service v/Mikkel Zeissler Raben, Møllevej 17, 6580 Vamdrup, CVR-nr. 37429724. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Buen 11, 6., 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 14.10.2020.