Logistik Service Danmark IVS

Firmanavn:     Logistik Service Danmark IVS
CVR-nr.:     40019324
Adresse:     Galgebakken Vester 5
Postnr & by:     2620 Albertslund
Dekretdato     13.10.2020
Statstidendedato     16.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Michael Serring
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72270000
ms@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20201013 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Logistik Service Danmark IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.10.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 18.08.2020. Likvidator har været udmeldt den 24.09.2020. Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 14.10.2020.