PA Kompagniet 2 ApS

Firmanavn:     PA Kompagniet 2 ApS
CVR-nr.:     33165315
Adresse:     Vig Hovedgade 16
Postnr & by:     4560 Vig
Dekretdato     14.10.2020
Statstidendedato     16.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Karsten Holt
Gl Ringstedvej 61
4300 Holbæk
70301006
holt@advodan.dk
www.advodan.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201014 har Skifteretten i Holbæk taget PA Kompagniet 2 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.10.2020. Selskabet har været under likvidation i perioden 28.09.2020 til 14.10.2020 efter anmodning af 08.09.2020 om tvangsopløsning indgivet af Erhvervsstyrelsen og modtaget i skifteretten den 17.09.2020. Sagen har været behandlet under skifterettens sagsnr. SKS 51-368/2020. Kurator er advokat Karsten Holt, Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 14.10.2020.