Karla Peltzer-Pedersen

Firmanavn:     Karla Peltzer-Pedersen
CVR-nr.:     33171722
Adresse:     Thorstrupvej 122
Postnr & by:     6800 Varde
Dekretdato     14.10.2020
Statstidendedato     16.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Stefan Nielsen
Kongensgade 58
6700 Esbjerg
79125455
sn@tblaw.dk
www.tblaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201014 har Skifteretten i Esbjerg taget Karla Peltzer-Pedersen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.10.2020. Karla Peltzer-Pedersen har drevet virksomheden Karla''s Hundesalon v/Karla Peltzer-Pedersen, Thorstrupvej 122, 6800 Varde, CVR-nr. 33171722. Kurator er advokat Stefan Nielsen, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 14.10.2020.