Mads Jørgensen

Firmanavn:     Mads Jørgensen
CVR-nr.:     32689043
Adresse:     Klosternakken 2B st
Postnr & by:     4720 Præstø
Dekretdato     14.10.2020
Statstidendedato     16.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Annelise Hvid
Torvet 9
4800 Nykøbing F
88778877
alh@bbfadvokater.dk
www.bbfadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201014 har Skifteretten i Nykøbing Falster taget Mads Jørgensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.08.2020. Mads Jørgensen har drevet virksomheden Lastbil & Maskinopkøb, Klosternakken 2B, st., 4720 Præstø, CVR-nr. 32689043. Kurator er advokat Annelise Hvid, Torvet 9, 4800 Nykøbing F. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Nykøbing Falster, den 14.10.2020.