Guldis Mandskab ApS

Firmanavn:     Guldis Mandskab ApS
CVR-nr.:     40851224
Adresse:     Bredgade 17 1 -5
Postnr & by:     4000 Roskilde
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Pierre Martin Ellegaard Adolfsen
Axeltorv 2
1609 København V
33414141
pmea@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Roskilde taget Guldis Mandskab ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.09.2020. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bredgade 17, 1. -5, 4000 Roskilde. Kurator er advokat Pierre Martin Ellegaard Adolfsen, Axeltorv 2, 1609 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 15.10.2020.