A.Y.Y. ApS

Firmanavn:     A.Y.Y. ApS
CVR-nr.:     27374255
Adresse:     Over Bølgen 29
Postnr & by:     2670 Greve
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Morten Wind Lindegaard
Gammel Vartov Vej 2
2900 Hellerup
71990024
mwl@trifina.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Roskilde taget A.Y.Y. ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.09.2020. Selskabet har hjemsted i Greve Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Over Bølgen 29, 2670 Greve. Kurator er advokat Morten Wind Lindegaard, Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 15.10.2020.