Mai Copenhagen IVS

Firmanavn:     Mai Copenhagen IVS
CVR-nr.:     39064324
Adresse:     Tagensvej 126 4 -404
Postnr & by:     2200 København N
Dekretdato     14.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Morten Bjerregaard Nielsen
Christians Brygge 23 4. 414
1219 København K
70203331
mb@badv.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201014 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Mai Copenhagen IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.10.2020. Som kurator er udpeget advokat Morten Bjerregaard Nielsen, Christians Brygge 23, 4. -414, 1219 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.10.2020.