Preben Boström

Firmanavn:     Preben Boström
CVR-nr.:     28883277
Adresse:     Gelballevej 69
Postnr & by:     6640 Lunderskov
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Michael E. Hansen
Kolding Åpark 8 4 th
6000 Kolding
76100088
mieh@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Kolding taget Preben Boström under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.10.2020. Preben Boström har drevet virksomheden Bostrom, Gelballevej 69, 6640 Lunderskov, CVR-nr. 28883277. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Kolding Åpark 8, 4. th., 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 15.10.2020.