Selskabet af 2013 ApS

Firmanavn:     Selskabet af 2013 ApS
CVR-nr.:     35053891
Adresse:     Svendsvej 1
Postnr & by:     4000 Roskilde
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Pierre Martin Ellegaard Adolfsen
Axeltorv 2
1609 København V
33414141
pmea@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Roskilde taget Selskabet af 2013 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.09.2020. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Svendsvej 1, 4000 Roskilde. Kurator er advokat Pierre Martin Ellegaard Adolfsen, Axeltorv 2, 1609 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 15.10.2020.