Selskabet af 6. oktober 2020 Holding IVS (tidl. Haase Holding 2017 IVS)

Firmanavn:     Selskabet af 6. oktober 2020 Holding IVS (tidl. Haase Holding 2017 IVS)
CVR-nr.:     38414496
Adresse:     Bygmarken 3A
Postnr & by:     2680 Solrød Strand
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Brian Hebel Andersen
Torvet 6 2
4100 Ringsted
57613132
bha@advokatfirmaet-svendsen.dk
www.advokatfirmaet-svendsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Roskilde taget Selskabet af 6. oktober 2020 Holding IVS (tidl. Haase Holding 2017 IVS) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.09.2020. Selskabet har hjemsted i Solrød Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bygmarken 3A, 2680 Solrød Strand. Kurator er advokat Brian Hebel Andersen, Torvet 6, 2., 4100 Ringsted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 15.10.2020.