Mostafa Yahya

Firmanavn:     Mostafa Yahya
CVR-nr.:     32706223
Adresse:     Højvang Nord 89
Postnr & by:     6580 Vamdrup
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Henrik Hoeck
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
heh@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Kolding taget Mostafa Yahya under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.10.2020. Mostafa Yahya har drevet virksomheden Mostafa Yahya, Højvang Nord 89, 6580 Vamdrup, CVR-nr. 32706223. Kurator er advokat Henrik Hoeck, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 15.10.2020.