Peter Riisøe-Hansen

Firmanavn:     Peter Riisøe-Hansen
CVR-nr.:     16502308
Adresse:     Møllevej 3
Postnr & by:     5792 Årslev
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Verner Ejerskov Sørensen
Krøyers Stræde 3
5700 Svendborg
62212124
vs@advokathuset-svendborg.dk
www.advokathuset-svendborg.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Svendborg taget Peter Riisøe-Hansen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.10.2020. Peter Riisøe-Hansen har drevet virksomheden Peter Riisøe-Hansen, Møllevej 3, 5792 Årslev, CVR-nr. 16502308. Kurator er advokat Verner Ejerskov Sørensen, Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.10.2020.