Frank Niels Pedersen

Firmanavn:     Frank Niels Pedersen
CVR-nr.:     27048803
Adresse:     Odensevej 134
Postnr & by:     5800 Nyborg
Dekretdato     15.10.2020
Statstidendedato     17.10.2020
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31 C 1.
Postboks 78
5700 Svendborg
62210000
hls@advokatfyn.dk
www.advokatfyn.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201015 har Skifteretten i Svendborg taget Frank Niels Pedersen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.10.2020. Frank Niels Pedersen har drevet virksomheden Frank Pedersen, Odensevej 134, 5800 Nyborg, CVR-nr. 27048803. Kurator er advokat Hans Lindstrøm Svendsen, Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.10.2020.