SAC Center Syd/Øst ApS

Firmanavn:     SAC Center Syd/Øst ApS
CVR-nr.:     32271804
Adresse:     Industriparken 3
Postnr & by:     6630 Rødding
Dekretdato     27.10.2020
Statstidendedato     29.10.2020
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Lars Brinkmann
Damhaven 5 C
7100 Vejle
75724100
lba@codexlaw.dk
www.codexlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20201027 har Skifteretten i Esbjerg taget SAC Center Syd/Øst ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.10.2020. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune og har drevet virksomhed med salg og servicering af malkeanlæg fra adressen Industriparken 3, 6630 Rødding. Kurator er advokat Lars Brinkmann, Damhaven 5C, 7100 Vejle. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 27.10.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 27.10.2020.