Da Salvo Holding ApS

Firmanavn:     Da Salvo Holding ApS
CVR-nr.:     36090634
Adresse:     Nansensgade 68 2 tv.
Postnr & by:     1366 København K
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Jesper Freinsilber
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K
25430302
jf@freinsilber.com
www.freinsilber.com

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Da Salvo Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.12.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 14.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 27.11.2020. Som kurator er udpeget advokat Jesper Freinsilber, August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.