Felthaus Retail ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Felthaus Retail ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     30573668
Adresse:     Jagtvej 20C
Postnr & by:     8270 Højbjerg
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Århus Retskreds

Kurator

Flemming Bastholm
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
33344040
fba@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Skifteretten i Aarhus taget Felthaus Retail ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 07.01.2021. Kurator er advokat Flemming Bastholm, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.01.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelser, der er indgivet under den forudgående likvidation, vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse. Retten i Aarhus, den 12.01.2021.