Carl's Madhus ApS

Firmanavn:     Carl's Madhus ApS
CVR-nr.:     37933988
Adresse:     Tapperitorvet 34
Postnr & by:     1799 København V
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Bo Lauritzen
Frederiksgade 21 4.
1265 København K
33979700
bla@sjlaw.dk
www.sjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Carl''s Madhus ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.12.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 01.12.2020. Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.