Rasmus Christoffersen Holding IVS

Firmanavn:     Rasmus Christoffersen Holding IVS
CVR-nr.:     37892890
Adresse:     Romsdalsgade 10 st th.
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Piya Mukherjee
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
pmu@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Rasmus Christoffersen Holding IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.12.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 23.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 09.12.2020. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.