J. Brobyskov Holding ApS

Firmanavn:     J. Brobyskov Holding ApS
CVR-nr.:     39099357
Adresse:     Søborg Hovedgade 26 4 tv.
Postnr & by:     2870 Dyssegård
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Sjørslev
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33340000
henrik.sjoerslev@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget J. Brobyskov Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.12.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 03.12.2020. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.