Snal 2020 ApS

Firmanavn:     Snal 2020 ApS
CVR-nr.:     37867055
Adresse:     Nørre Voldgade 90 1
Postnr & by:     1358 København K
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Nicolai Christen Dyhr
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
ndy@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Snal 2020 ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.01.2021. Som kurator er udpeget advokat Nicolai Christen Dyhr, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup og advokat Troels Tuxen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.